Sluiten

Beste bezoeker, 

Dr. Oetker Nederland B.V. en Koopmans B.V. (hierna te noemen: “de onderneming” of “wij”) heten je welkom op onze websites met informatie en interactiemogelijkheden die wij voor jou (“jij”), bezoeker en wellicht klant hebben gemaakt. 

Wij waarderen jouw interesse in onze Voorwaarden gebruik website (“Voorwaarden”). In deze Voorwaarden leggen wij uit op welke wijze je gebruik kan en mag maken van onze website(s). Voordat je van onze website(s) surft, kennis neemt, of gebruik maakt verzoeken wij je om de Voorwaarden aandachtig en geheel door te nemen. 

 

1. Toepasselijkheid van onze huisregels

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze  (actie) website(s). Door jezelf toegang te verschaffen tot deze website ga je akkoord met onze Voorwaarden. Als je niet met deze Voorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij je deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken. Wij gaan er namelijk van uit bij verder bezoek van de website dat je deze Voorwaarden wel geaccepteerd hebt. 

 

2. Intellectueel eigendom & disclaimer

Op onze website bevindt zich informatie. Informatie kan bestaan uit elementen zoals tekst, afbeeldingen, geluiden, en overige elementen zoals ondersteunende programmeercode, bijvoorbeeld om de website vorm te geven. De (intellectuele en industriële) rechten die op deze informatie rusten zijn eigendom van de onderneming en anders gebruiken wij deze informatie met toestemming van de eigenaar. Je mag van deze informatie kennis nemen voor eigen, privé gebruik, zolang wij deze informatie voor jouw toegankelijk maken. Je mag de informatie niet kopiëren, ergens anders openbaar maken, voor andere (commerciële) doelen aanwenden of doen alsof je de maker of eigenaar van de informatie bent. 

Wanneer wij uitleg geven over producten proberen wij je zo goed mogelijk te informeren over ingrediënten, kenmerken en voordelen van onze producten. Wij beloven niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken of vrij zal zijn van fouten. Verder kan het zijn dat de website soms even niet toegankelijk is of goed werkt. 

Dit kan komen doordat we technisch onderhoud uitvoeren of bijvoorbeeld door een storing. In zo’n geval, waarderen wij het wanneer je ons van de storing op de hoogte brengt, maar je kan hier verder geen rechten aan ontlenen. Het gebruik van (de informatie op) deze website is dan ook geheel op eigen risico. 

De gebruiker die een idee, recept of (bak-)ervaring deelt op een van onze websites of anderszins upload, verleent de onderneming met deze handeling een onbeperkte wereldwijde niet-exclusieve en overdraagbare licentie voor onbepaalde tijd voor het openbaar maken en verveelvoudigen van het idee, recept of (bak-) ervaring al dan niet in bewerkte vorm. 

 

3. Vergissen is menselijk

Ondanks de grote zorg die wij aan de website en informatie besteden kan er wel eens iets mis gaan. Je begrijpt en aanvaardt dat onze informatie niet steeds juist, actueel en volledig kan zijn. In het geval wij een vergissing begaan, rekenen wij op begrip en medewerking van jouw zijde. Wij zullen in zo’n geval proberen om alles in orde te maken, bijvoorbeeld door de informatie aan te passen. Wanneer we beschikken over jouw contactgegevens, kunnen wij ook contact met je opnemen. Je mag in geen geval misbruik maken van informatie op onze website of de website zelf. Aan informatie (zoals een aanbod) dat onjuist is, of waarbij de onderneming zich duidelijk vergist, kan je geen rechten ontlenen voor zover het die foute of onbedoelde informatie betreft. 

 

4. Reageren op artikelen

Op sommige artikelen of acties die wij op de website plaatsen, is de mogelijkheid om te reageren. Om te kunnen reageren op artikelen stellen wij een aantal voorwaarden: 

 • Je mag slechts met één weergave naam deelnemen. De weergave naam kun je zelf uitkiezen en deze komt te staan bij je bijdrage; 
 • Gebruik van een vals of verzonnen e-mailadres of een e-mailadres van iemand anders is niet toegestaan; 
 • De gekozen weergave naam komt automatisch bij je bijdrages te staan; 
 • Door deel te nemen aan de reageer mogelijkheid ga je akkoord met onze huisregels. 

 

5. Vragen stellen op één van onze forums

Indien je via één van onze forums een vraag stelt, dan willen we je vragen de volgende voorwaarden in acht te nemen: 

 • Wees respectvol; 
 • Schrijf je vraag of antwoord in goed Nederlands; 
 • Het plaatsen van berichten met commerciële links is niet toegestaan; 
 • Verwerk geen reclame uiting in je berichten; 
 • Gebruik geen schokkende weergave of foto (avatar) 

 

6. Wat is in het algemeen niet toegestaan?

 • Beledigen, kwetsen, bedreigen en provoceren; 
 • Discriminatie en racisme; 
 • Reclame en spam; 
 • Enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken; 
 • Onwettige en immorele bijdragen en bijdragen waarop copyrights rusten; 
 • Obscene bijdragen; 
 • Openbaar maken van persoonlijke gegevens van derden; 
 • Slow-chat (posten van veel nietszeggende berichten achter elkaar); 
 • Berichten plaatsen die geen betrekking hebben op het onderwerp; 
 • Berichten plaatsen gebaseerd op onwaarheden; 
 • berichten plaatsen met losse hyperlinks; 
 • Links naar websites met illegale inhoud; 
 • Links naar commerciële websites. 

Tevens vragen wij je de mening van andere personen op het forum of hun bijdrage daarop te respecteren.

 

7. Moderatie

Wij behouden ons het recht voor de inhoud van reacties te controleren en indien deze reactie niet conform de Voorwaarden is, zonder voorafgaande aankondiging, te verwijderen. Een deelnemer, die zich naar het oordeel van de onderneming niet houdt aan deze Voorwaarden, kan worden geblokkeerd of geweigerd. Van elke reactie zal het IP-adres van de deelnemer worden vastgelegd. 

Indien je vragen of klachten hierover hebt, dan kun je uiteraard altijd contact opnemen met onze Consumentenservice via het contactformulier of telefonisch contact op te nemen met via het (gratis) telefoonnummer 0800 – 0220770 (Dr. Oetker) of 0800 – 0223306 (Koopmans). Wil je liever een e-mail sturen dan kan dit via info@oetker.nl(Dr. Oetker) of info@koopmans.com (Koopmans).  

 

8. Verboden handelingen

Je begrijpt en stemt er mee in dat je je behoorlijk gedraagt gedurende het bezoek op deze website. 

Je mag geen dingen doen die verboden zijn, of schade kunnen toebrengen aan de onderneming dan wel aan andere bezoekers. Wij verbieden je om technische kunstgrepen uit te voeren om de beveiliging te omzeilen, je toegang te verschaffen tot onze technische omgeving en accounts van beheerders. Ook is het verboden om toegang te verkrijgen tot data, data te veranderen, informatie (programmeercode) toe te voegen, onbruikbaar te maken, te vernietigen, te gebruiken of verzamelen (zoals “spideren” of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel opvragen) zonder onze toestemming. Daarbij gaat het om data van ons, van onze bezoekers en data van andere partijen die wij tot onze beschikking hebben. Verder is het niet toegestaan om ons of anderen ongevraagd informatie (spam) of toepassingen (virussen, trojans, malware enzovoorts) te sturen. 

Wanneer je deze regels overtreedt mogen wij je de toegang tot en gebruik van de website ontzeggen en verleende privileges of accounts intrekken of aanpassen. Bij het overtreden van deze voorwaarden, kan de onderneming de schade die zij daardoor lijdt verhalen op de overtreder. 

 

9. Content

De gebruiker van de websites blijft auteursrechthebbende op elk idee, recept of bakervaring die zij deelt op een van onze websites. De gebruiker van onze website verleent de onderneming een onbeperkte wereldwijde niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd voor het openbaar maken en verveelvoudigen van recepten, ideeën of bericht, al dan niet in bewerkte vorm middels welke media dan ook en via alle huidige en toekomstige technische middelen. 

 

10. Wijzigingen Voorwaarden

Wij behouden ons  het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Voorwaarden gebruik Website. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

 

11. Vragen

Als je meer informatie wenst over de Voorwaarden wenst, kun je altijd schriftelijk contact opnemen met onze consumentenservice via: Consumentenservice Postbus 57, 3800 AB Amersfoort. Onze medewerkers staan je ook graag telefonisch te woord via ons gratis telefoonnummer: 0800 – 0220770 (Dr. Oetker) of 0800 – 0223306 (Koopmans).