Sluiten

Graan van Hier

Koopmans Graan van Hier

Iets lekkers bakken begint met een goede basis. Iets duurzaams bakken trouwens ook. Daarom halen we het graan van onze melen gewoon van hier. Van Nederlandse bodem! En dat is dan weer de perfecte bodem voor een heerlijke taart bijvoorbeeld. Koopmans Graan van Hier, duurzaam geteeld van Nederlandse bodem.

Koopmans Graan van Hier
Bekijk de video

Duurzaam geteeld van Nederlandse bodem

Koopmans Graan van Hier is gemalen graan uit Nederland. Duurzaam geteeld op Nederlandse bodem, door vooruitstrevende en gecertificeerde boeren.

Onze boeren werken hard aan het verbeteren van de bodemkwaliteit. Daarnaast vergroten ze de biodiversiteit door onder andere de akkers te voorzien van bloemenranden. Door ons duurzame teeltprogramma verminderen de boeren de negatieve effecten op ons milieu.

Met Graan van Hier helpen we jou een betere wereld na te laten. En dat smaakt toch een stukje beter!

✓ Lokaal geteeld op Nederlandse bodem

✓ Akkerbouwmethode minder belastend voor milieu ten opzichte van reguliere teelt

✓ Verbeterde biodiversiteit

✓ Verbeterde bodemkwaliteit

✓ Minder CO2 uitstoot door duurzame teelt

Graan van Hier

Graan van Hier Volkorenmeel Graan van Hier Volkorenmeel

Graan van Hier Volkorenmeel

Bekijk dit product
Graan van Hier Patentbloem Graan van Hier Patentbloem

Graan van Hier Patentbloem

Bekijk dit product
Graan van Hier Tarwebloem Graan van Hier Tarwebloem

Graan van Hier Tarwebloem

Bekijk dit product

Lokaal geteeld op Nederlandse bodem

De Graan van Hier boeren bevinden zich in Nederland, in de zuidelijke regio van Zuid-Holland. Het gehele teeltproces, van telen tot oogsten, malen en transport, gebeurt lokaal. Zo houden we alles dichtbij!

Akkerbouwmethode minder belastend voor milieu

Onze vooruitstrevende en gecertificeerde boeren telen het Graan van Hier op een duurzame manier. We hebben een doordachte akkerbouwmethode ontwikkeld die minder belastend is voor het milieu, ten opzichte van reguliere teelt. Door het slimme gebruik van natuurlijke, “groene” gewasbeschermingsmiddelen, verminderen we de milieubelasting. Zo worden er minimaal 10% minder gewasbestrijdingsmiddelen gebruikt ten opzichte van reguliere teelt.

We vermijden het gebruik van insecticiden zoveel mogelijk. In plaats daarvan maken we gebruik van de natuurlijke afweermechanismen van het graan en de hulp van nuttige insecten die we aantrekken met onze bloemenranden. Dit alles draagt bij aan het behoud van biodiversiteit,  de verbetering van de bodemkwaliteit en het minimaliseren van de milieubelasting.

Verbeteren van biodiversiteit

Er worden verschillende maatregelen genomen om de biodiversiteit te verbeteren, waaronder het aanleggen van bloemenranden rondom de akkers. Die zijn niet alleen voor sier, ze trekken nuttige insecten aan, verbeteren de biodiversiteit en ondersteunen het natuurlijke ecosysteem. Door deze bloemenranden creeëren we een omgeving waarin kwetsbare insecten en natuurlijke bestrijders zich thuis voelen. Het is een manier om terug te geven aan de natuur.

Verbeteren van de bodemkwaliteit

We streven naar een betere bodemkwaliteit door de bodem te voeden en alles wat we van de bodem nemen ook weer terug te geven. Dit doen we bijvoorbeeld door het telen van groenbemesters. Dit zijn planten die na de graanoogst gezaaid worden en zorgen voor een betere bodemstructuur. Later ploegen we de groenbemesting om, wat goed is voor een vruchtbare bodem. Ook kunnen we bijvoorbeeld het stro van de tarwe verhakselen en in de bodem verwerken, ook dit is voeding voor de bodem. Het resultaat is een vruchtbare bodem, die klaar is om de hoogste kwaliteit graan te produceren.

Verminderde CO2 uitstoot door duurzame teelt

Alles, van telen tot oogsten, malen en transport, gebeurt lokaal. Transportafstanden worden verkort (het graan wordt lokaal geteeld in Nederland en per schip naar de maalderij gebracht) en er wordt minder diesel verbruikt door minder landbewerking. Daarnaast  wordt er efficiënter met energie omgegaan en verminderen we het pesticidegebruik. We nemen onze verantwoordelijkheid serieus en dragen bij aan de vermindering van de klimaatimpact.

Richtlijnen

Wij kopen het graan voor Graan van Hier in bij Royal Koopmans. Zij hebben in samenwerking met CZAV een programma opgesteld voor duurzame, in Nederland geteeld graan. Dit graan wordt geteeld door gecertificeerde boeren die strikte richtlijnen volgen. Via een externe audit wordt gecontroleerd of aan de eisen voor biodiversiteit, beperken milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen en bodemgezondheid is voldaan.